ร้อยกรองพวงดอกไม้ (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:56:51 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ
ร้อยกรองพวงดอกไม้ (พิมพ์สี่สี)
ISBN 6115120598
เขียนโดย ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
พิมพ์ที่ วาดศิลป์
พิมพ์ปี 2552
64 หน้า น้ำหนัก 290 กรัม
ราคาเดิม 160 บาท พิเศษ 136 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
การร้อยมาลัยให้สวยงามนั้น สัดส่วนของ
มาลัยเป็นเรื่องสำคัญ สัดส่วนของตัวมาลัย
อุบะ มาลัยซีก รวมทั้งใบ สีของดอกไม้
ใบไม้ช่วยสร้างจุดเด่นและความงามของ
พวงมาลัย ฝีมือการร้อยมาลัยขึ้นอยู่กับ
ความชำนาญและความประณีตทุกขั้นตอน
ในการร้อย มาลัยมีหลากหลายรูปแบบ
หลายประเภท ขึ้นกับลักษณะการนำไปใช้
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ดอกไม้ที่ใช้ในการร้อยมาลัย5
อุปกรณ์งานร้อยดอกไม้6
รูปแบบของมาลัย7
การร้อยอุบะ8
ชนิดของอุบะ9
การมัดดอกข่า10
การมัดดอกข่าบาน10
การร้อยมาลัยกลมกลีบดอกรัก11
....
....
มาลัยบ่าวสาว แบบที่ 153
มาลัยบ่าวสาว แบบที่ 256
มาลัยบ่าวสาว แบบที่ 361

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือประเภทเดียวกันของสำนักพิมพ์ วาดศิลป์ :