สูตรสำเร็จบทพูด สุนทรพจน์และคำอวยพร สำหรับทุกๆ โอกาส : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:59:14 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : บุคลิกภาพ ใช้คน
สูตรสำเร็จบทพูด สุนทรพจน์และคำอวยพร สำหรับทุกๆ โอกาส
ISBN 6160801411
เขียนโดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน
พิมพ์ที่ ซีเอ็ดยูเคชั่น
พิมพ์ปี 2553
186 หน้า น้ำหนัก 290 กรัม
ราคาเดิม 120 บาท พิเศษ 108 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
รวมสูตรสำเร็จบทพูดสุนทรพจน์และคำ
อวยพรสำหรับทุกๆ โอกาส รวมทั้งคำ
กล่าวขึ้นต้นและคำลงท้าย จัดหมวดหมู่
กลุ่มคำไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีคำ
ราชาศัพท์ คำศัพท์ที่ใช้ต่อพระสงฆ์
คำศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสภาพชนชั้นเจ้านาย
และบุคคลธรรมดา เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมต่อฐานะบุคคล อีกทั้งยังเป็น
คู่มือให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
งานพิธีถวายสักการะ7
คำกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่13
คำอวยพรวันเกิด/ครบรอบอายุ19
คำอวยพรงานมงคลสมรส26
พิธีจุดเทียนมงคลสมรส26
ธรรมเนียมปฏิบัติตามสากลนิยมในการประกอบพิธีมงคลสมรส57
คำกล่าวงานเลี้ยงอำลา/เกษียณอายุ59
คำกล่าวอวยพรงานเลี้ยงรุ่น65
….
….
การใช้คำศัพท์120
รวมบทกลอนในวาระต่างๆ141
ลำดับพิธีทอดกฐินสามัคคี153
บทสวดมนต์159

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือประเภทเดียวกันของสำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น :