* สิ่งประดิษฐ์จาก วัสดุเหลือใช้ (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:58:45 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ
* สิ่งประดิษฐ์จาก วัสดุเหลือใช้ (พิมพ์สี่สี)
ISBN 9740130062
เขียนโดย วันเพ็ญ พงษ์เก่า
พิมพ์ที่ องค์การค้าของคุรุสภา
พิมพ์ปี 2546
202 หน้า น้ำหนัก 460 กรัม
ราคาเดิม 270 บาท พิเศษ 230 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำวัสดุ
เหลือใช้ต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้
เครื่องประดับที่เป็นประโยชน์ อันจะทำให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และผู้ทำ
เกิดความเพลิดเพลิน มีสมาธิในการทำงาน
ทำให้มีสุขภาพจิตดี และสามารถนำความรู้
นี้ไปใช้ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพ
หลักอาชีพเสริม
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม1
ความรู้เรื่องวัสดุชนิดต่างๆ3
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ7
ดอกกุหลาบจากเกล็ดปลา8
เข็มกลัดติดเสื้อเกล็ดปลา11
ที่ติดผมดอกกุหลาบเกล็ดปลา15
ต่างหูเกล็ดปลา19
เข็มกลัดติดเสื้อเมล็ดฟักทอง23
ที่ติดผมจากมะพร้าวและเปลือกถั่ว27
เข็มกลัดติดเสื้อจากรกมะพร้าวและเปลือกถั่ว31
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้37
ภาพกุหลาบจากล็อตเตอรี่38
กระบอกใส่ดินสอจากกระดาษโทรศัพท์42
กล่องใส่เครื่องเขียน48
……………………
สิ่งประดิษฐ์จากโฟม85
การทำสี่จากโฟม86
การเพ้นท์ขวดแก้วด้วยสีโฟมสลาย89
ดอกกล้วยไม้เถา94
…………………….
สิ่งประดิษฐ์จากซองขนม129
โคมไฟลายสาน130
ภาพเอกลักษณ์ไทย135
สิ่งประดิษฐ์จากเชือกฟาง141
ดอกป๊อปปี้142
ดอกกุหลาบ148
ดอกทิวลิปและดอกช่อเกสร151
………………….
สิ่งประดิษฐ์จากกล่องกระป๋องและขวดต่างๆ169
รถไฟอเนกประสงค์170
ที่ใส่จดหมายจากกล่องวิดีโอ174
ที่ใส่เครื่องเย็บจักรตลับแป้งฝุ่น178
…………………..
สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า191
ตุ๊กตาหรรษาจากเศษผ้า192
ภาคผนวก197
ที่มาของความสำเร็จ197
ประวัติผู้เขียน199
บรรณนุกรม202

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
เยี่ยมไปเลย
โดย : แนน
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
โดย : พิม