บายศรี เครื่องบูชาชั้นสูง (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 11:00:47 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ
บายศรี เครื่องบูชาชั้นสูง (พิมพ์สี่สี)
ISBN 9740515418
เขียนโดย อุมาวดี ทรัพย์สิน
พิมพ์ที่ วาดศิลป์
พิมพ์ปี 2551
96 หน้า น้ำหนัก 370 กรัม
ราคาเดิม 240 บาท พิเศษ 204 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
รวบรวมความรู้จากครูบาอาจารย์และผู้
เฒ่าผู้แก่ที่ให้ข้อมูลงานบายศรีเพื่อ
ร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของสยาม
ประเทศให้คงอยู่สืบไป อธิบายถึงราย
เอียดของบายศรี เช่น ความเป็นมา
ความสำคัญ ความหมายของบายศรี
โอกาส และพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้บายศรีแบบต่างๆ อธิบายวิธีการทำ
บายศรีสำหรับใช้ประกอบในพิธีกรรม
ต่างๆ อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
- บายศรีเครื่องบูชาชั้นสูง
- การทำขวัญบายศรี
- พิธีไหว้ครู
- การประดิษฐ์บายศรีไหว้ครู

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย อุมาวดี ทรัพย์สิน ที่ได้รับความสนใจ :