บายศรี เครื่องบูชาชั้นสูง (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 10/22/2014 8:48:37 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ
บายศรี เครื่องบูชาชั้นสูง (พิมพ์สี่สี)
ISBN 9740515418
เขียนโดย อุมาวดี ทรัพย์สิน
พิมพ์ที่ วาดศิลป์
พิมพ์ปี 2551
96 หน้า น้ำหนัก 370 กรัม
ราคาเดิม 240 บาท พิเศษ 204 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
รวบรวมความรู้จากครูบาอาจารย์และผู้
เฒ่าผู้แก่ที่ให้ข้อมูลงานบายศรีเพื่อ
ร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของสยาม
ประเทศให้คงอยู่สืบไป อธิบายถึงราย
เอียดของบายศรี เช่น ความเป็นมา
ความสำคัญ ความหมายของบายศรี
โอกาส และพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้บายศรีแบบต่างๆ อธิบายวิธีการทำ
บายศรีสำหรับใช้ประกอบในพิธีกรรม
ต่างๆ อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
บายศรี เครื่องบูชาชั้นสูง (พิมพ์สี่สี)
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
- บายศรีเครื่องบูชาชั้นสูง
- การทำขวัญบายศรี
- พิธีไหว้ครู
- การประดิษฐ์บายศรีไหว้ครู

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือประเภทเดียวกันของสำนักพิมพ์ วาดศิลป์ :
การถักนิตติ้ง Knitting (พิมพ์สี่สี)   ตุ๊กตาพันไหม 12 นักษัตร (พิมพ์สี่สี)   นิตติ้งผ้าคลุมไหล่ (พิมพ์สี่สี)   ไอเดียจากบล็อกพลาสติกและบล็อกไม้ (พิมพ์สี่สี)   สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม (พิมพ์สี่สี)   พื้นฐานงานใบตอง (พิมพ์สี่สี)   งานเย็บประเป๋าสตางค์รูปสัตว์ (พิมพ์สี่สี)