* ปทานุกรมนักเรียน ฉบับพัฒนาปรับปรุงใหม่ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:49:22 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : พจนะ-สารานุกรม
* ปทานุกรมนักเรียน ฉบับพัฒนาปรับปรุงใหม่
ISBN 9740830226
เขียนโดย เปลื้อง ณ นคร
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2545
629 หน้า น้ำหนัก 250 กรัม
ราคาเดิม 75 บาท พิเศษ 71 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ปทานุกรมนักเรียนฉบับพัฒนาปรับปรุงใหม่
ของนายเปลื้อง ณ นคร เป็นที่นิยมใช้และ
เป็นที่เชื่อถือมานาน ได้ปรับปรุงแก้ไขคำ
ศัพท์และเพิ่มเติมสาระควรรู้ไว้ในส่วนท้าย
เล่ม ทันสมัยเสริมให้ผู้ใช้มีความรู้รอบตัวใน
แขนงวิชาต่างๆ เช่น ตัวเลขหลักสูตร
คณิตศาสตร์ การเทียบศักราช และลำดับ
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ปทานุกรม ก-ฮ1
ปทานุกรมคำพ้องเสียงและคำพ้องรูป419
คำที่มักเขียนผิด494
ประมวลคำอ่าน478
สำนวนไทย488
ทำเนียบอักษรย่อ527
รหัสพยัญชนะที่ใช้ในงานสารบรรณ546
นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย550
ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย551
ลำดับสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์555
ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย557
วันสำคัญของไทย563
ชื่อเดือนทางจันทรคติ564
การเทียบศักราช565
ตารางเทียบเวลาระหว่างประเทศ571
ประชากรประเทศไทย573
ระยะทาเส้นทางหลวงจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดต่างๆ578
ระยะทางระหว่างสถานีรถไฟ582
สูตร ตัวเลข และข้อควรรู้ทางวิทยาศาสตร์587
ตัวเลขและสูตรคณิตศาสตร์611
มาตราชั่ง ตวง วัด ที่ควรรู้625

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย