คู่มือการเริ่มต้นเล่นหุ้น : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:49:39 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : การลงทุน หุ้น
คู่มือการเริ่มต้นเล่นหุ้น
ISBN 9740964636
เขียนโดย นิตยา คูวิสิษฐโสภิต
พิมพ์ที่ ส.เอเซีย เพรส
พิมพ์ปี 2550
192 หน้า น้ำหนัก 290 กรัม
ราคาเดิม 185 บาท พิเศษ 157 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ตอบปัญหาของผู้ที่อยากลงทุนในตลาด
หุ้น และมักจะถามกันตามเว็บบอร์ดต่างๆ
ด้วยคำถามที่คล้ายๆ กันซ้ำไปซ้ำมา แต่
หาผู้ที่รวบรวมทั้งหมด มาเป็นความรู้ใน
แหล่งเดียวยังไม่ได้ และความรู้ต่างๆ ที่
นักลงทุนในตลาดปัจจุบันใช้อยู่ เช่น
แหล่งข้อมูลราคาน้ำมัน ดัชนีค่าระวางเรือ
ฯลฯ ที่หลายๆ คนใช้ประกอบการตัดสิน
ใจ แต่ไม่มีใครรวบรวมมาเช่นกัน ก็ถูก
นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บทที่ 1 เล่นหุ้นรวยจริงหรือ1
บทที่ 2 การเล่นหุ้น คืออะไร15
บทที่ 3 เริ่มเล่นหุ้นต้องทำอย่างไร25
บทที่ 4 เล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้าง35
บทที่ 5 วางแผนก่อนลงทุน55
บทที่ 6 เริ่มต้นซื้อหุ้นอะไรดี65
บทที่ 7 จังหวะในการซื้อ-ขายหุ้น75
บทที่ 8 รวยด้วยกราฟ85

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย