* แผนที่โลกปัจจุบัน (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:59:20 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : พจนะ-สารานุกรม
* แผนที่โลกปัจจุบัน (พิมพ์สี่สี)
ISBN 9742081921
เขียนโดย McGraw Hill
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2543
88 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาเดิม 170 บาท พิเศษ 145 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
แผนที่รัฐกิจและกายภาพของโลกทั้ง 7 ภูมิ
ภาค ข้อมูลพื้นฐานของทุกประเทศทั่วโลก
กราฟฟิกแสดงข้อมูลตัวเลขและสถิติเพื่อ
การศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทีบบ ภาพ
ประกอบเพิ่มข้อมูลสำคัญสำหรับเชื่อมโยง
และเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมที่ใกล้
ตัวผู้เรียน คำถามเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์
และพัฒนาสู่การทำโครงงาน คำศัพท์
ภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ถูกต้อง
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
โลกของเรา
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา12
ละตินอเมริกา32
ยุโปปละเอเชียกลาง40
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้และแอฟริกาเหนือ48
แอฟริกาซับสะฮารา54
เอเชียงใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้62
ออสเตรเลีย โอเชียเนียและแอนตาร์กติกา68
ประเทศไทย74
ส่วนอ้างอิง82

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย