* คนไทยสมัยก่อน : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:57:50 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ประวัติศาสตร์
* คนไทยสมัยก่อน
ISBN 9742564426
เขียนโดย มานพ ถนอมศรี
พิมพ์ที่ ต้นอ้อ 1999
พิมพ์ปี 2542
127 หน้า น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาเดิม 75 บาท พิเศษ 71 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคนไทยแต่
ก่อนเป็นชีวิตอย่างง่ายๆ เงียบๆ ไม่เหลื่อม
ล้ำต่ำสูงมากเกินไป ทุกคนต้องช่วยตัวเอง
จึงไม่มีนายจ้าง และลูกจ้างเป็นอย่าง
กรรมกร หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านให้เข้าใจ
ถึงชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีของคนไทย
สมัยก่อนมากขึ้น

วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
คนไทยสมัยก่อน9
รูปร่างหน้าตาคนไทยสมัยก่อน16
การแต่งกายของคนไทยมสมัยก่อน26
ชื่อและการตั้งชื่อของคนไทยสมัยก่อน30
ที่อยู่อาศัยของคนไทย32
อาหารการกินของคนไทยสมัยก่อน46
การเจ็บไข้และการรักษาโรค48
ประเพณีสำคัญของคนไทยสมัยก่อน65
ตัวอย่างประเพณีสำคัญของคนไทยสมัยก่อน70
วิถีชีวิตของชาวนาไทย83
การนับถือศาสนาของคนไทยสมัยก่อน94
พาหนะและการเดินทาง99
พาหนะที่ใช้เดินทางทางบก109
บรรณานุกรม125

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย