จัดรูปกายให้ใจเป็นสุข : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 4/19/2019 1:53:44 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : กีฬา ฟิตกาย เกมส์
จัดรูปกายให้ใจเป็นสุข
ISBN 9742875572
เขียนโดย นิว แดง ใบเล่
พิมพ์ที่ สื่อดี
พิมพ์ปี 2551
318 หน้า น้ำหนัก 440 กรัม
ราคาเดิม 229 บาท พิเศษ 195 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
บอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว วิธีการต่างๆ
ที่ใช้มาแล้วกับตัวเองได้ผล ทั้งเรื่องอาหาร
การกิน และการออกกำลังกาย ให้เนื้อหา
อย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน สามารถ
ปฏิบัติตามได้ง่ายๆ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ
โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาคู่มือในการลด
น้ำหนัก ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
1 กำลังใด
2 กำลังใด ฤาจะสู้กำลังใจ
3 บอดี้ๆ
4 ทุกรกิริยา
5 รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ
6 ปรารถนา
7 Exercise One
8 Exercise Two
9 Exercise Three
10 Exercise Four
….
….
26 รู้จักกิน 4 น้ำพริกรัฐประหาร!
27 Exercise Ten ชกรักษารูปมวย
28 คำกล่าวลา...ของผู้เขียน

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย