ศัพท์หมวดที่น่ารู้ เล่ม 2 : Useful Classified Words 2 : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 11:00:02 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ใช้ภาษาอังกฤษ
ศัพท์หมวดที่น่ารู้ เล่ม 2 : Useful Classified Words 2
ISBN 9743156763
เขียนโดย ประเพศ ไกรจันทร์
พิมพ์ที่ พี.เอส.เพรส
พิมพ์ปี 2548
202 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาเดิม 139 บาท พิเศษ 125 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษตั้งแต่พยัญชนะ
สระ การออกเสียง การสะกด เทียบกับ
ภาษาไทย และหมวดศัพท์น่ารู้ เช่น ชื่อ
อาหารไทย รสชาติอาหาร ชื่อส่วนประกอบ
อาหาร อุปกรณ์การทำอาหาร ชื่อผักและ
พืชต่างๆ ดอกไม้ สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน
ศัพท์เฉพาะทางเกษตร ฯลฯ ที่น่าสนใจ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ1
การเทียบอักษรอังกฤษ-ไทย6
ตัวสะกด15
การเทียบสระไทยทั้งหมดกับสระอังกฤษ27
ชื่อจังหวัด28
ชื่ออาหารไทย32
ชื่อศัพท์ที่เกี่ยวกับรสชาติอาหาร96
ชื่อส่วนประกอบอาหาร98
ชื่อศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำอาหาร106
ชื่ออวัยวะต่างๆ ของไก่108
ชื่ออวัยวะต่างๆ ของปลา111
ชื่อศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อปลา และเนื้อสัตว์112
ชื่ออุปกรณ์ทำอาหาร และเครื่องครัว116
ชื่ออุปกรณ์เครื่องครัว120
ชื่อผลไม้ต่างๆ125
ชื่อผัก และพืชต่างๆ131
ชื่อดอกไม้ชนิดต่างๆ154
ชื่อศัพท์เฉพาะทางเกษตร166
ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน174

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย ประเพศ ไกรจันทร์ ที่ได้รับความสนใจ :