* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:54:59 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ความรู้ สารคดี
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ISBN 9743890726
เขียนโดย -
พิมพ์ที่ สกายบุ๊กส์
พิมพ์ปี 2544
136 หน้า น้ำหนัก 150 กรัม
ราคาเดิม 50 บาท พิเศษ 48 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. 2542
และคำอธิบาย
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ระเบียนสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 25264
หมวด 1 ชนิดของหนังสือ5
หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ17
หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ22
หมวด 4 มาตรฐาน แบบพิมพ์ และซอง30
ภาคผนวก63
คำอธิบายระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526117

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย