หัดพูดภาษาอังกฤษ กับประโยคที่ต้องใช้อยู่เสมอ (พิมพ์ครั้งที่ 2) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:58:06 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ใช้ภาษาอังกฤษ
หัดพูดภาษาอังกฤษ กับประโยคที่ต้องใช้อยู่เสมอ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ISBN 9744091673
เขียนโดย A. Victor และ ทัศนีย์ สารการโกศล
พิมพ์ที่ อานันท
พิมพ์ปี 2547
302 หน้า น้ำหนัก 220 กรัม
ราคาเดิม 70 บาท พิเศษ 67 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
ความจริงการเรียนภาษาเพื่อให้พูดได้ดีนั้น
ไม่ใช่ด้วยการท่องประโยคไปพูด แต่ด้วย
การเรียนให้สามารถนำศัพท์ที่รู้ มาแต่ง
ประโยคได้ตามที่ต้องการจะพูด หากทำได้
ความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ก็จะมาถึง
ระดับเดียวกับภาษาไทย แต่ในคราวจำเป็น
ผู้เรียนต้องการจะใช้ภาษาอังกฤษด่วน และ
ไม่มีโอกาสหรือเวลาไปเรียนตามขั้นตอน
ได้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน่ต่อท่าน
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
1 Manners and Greeting ธรรมเนียมและการทักทาย1
2 Everyday Expression คำพูดที่ใช้ประจำวัน13
3 At the Hotel ที่โรงแรม29
4 Changing Money การแลกเปลี่ยนเงิน47
5 Enquiring one’s way การสอบถามทิศทาง59
6 Calling Taxi การเรียกแท๊กซี่73
7 The Street Car รถประจำทาง91
8 Shopping เที่ยวจ่ายของ101
9 Sight Seeing ทัศนาจร133
10 Going to have a haircut ไปตัดผม159
11 At the Restaurant ที่ภัตตาคาร175
12 At the Nightclub ที่ไนท์คลับ199
13 Recreation การพักผ่อนหย่อนใจ219
14 At the Station ที่สถานีรถไฟ239
15 How to count numbers การนับจำนวน247
16 Days-Months-and Times วัน เดือน และเวลา259
17 At the Post Office ที่ทำการไปรษณีย์277
18 Requests คำขอร้อง287
19 Speaking on the phone พูดโทรศัพท์295

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ดีมากครับ
โดย : win
ดีค่ะ
โดย : phet