คติพจน์ ของ บุคคลสำคัญ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:20:31 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ปรัชญา ใช้ชีวิต
คติพจน์ ของ บุคคลสำคัญ
ISBN 9744094206
เขียนโดย สุภัทร ชัยวัฒนพันธุ์
พิมพ์ที่ สุขภาพใจ
พิมพ์ปี 2547
296 หน้า น้ำหนัก 220 กรัม
ราคาเดิม 100 บาท พิเศษ 95 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
คติพจน์ หรือสุภาษิต เป็นแก่นความคิดที่
เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของคน ผ่านการ
ทดสอบกลั่นกรองครั้งแล้วครั้งเล่า จน
กลายเป็นสัจธรรมของชีวิต และมีบทบาทชี้
นำอย่างสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของคน ถ้าหากเราต้องการประสบความ
สำเร็จในชีวิต การยึดถือคติพจน์ข้อหนึ่งข้อ
ใดหรือหลายข้อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ย่อมจะช่วยให้เรามีโอกาสก้าวสู่ความ
สำเร็จได้มากขึ้น 2 ภาษา อังกฤษ - ไทย
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม


ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย สุภัทร ชัยวัฒนพันธุ์ ที่ได้รับความสนใจ :