คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ ฉบับนักเรียน : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 11:02:41 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศาสนา ปรัชญา
คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ ฉบับนักเรียน
ISBN 9744098696
เขียนโดย กองบรรณาธิการ
พิมพ์ที่ สุขภาพใจ
พิมพ์ปี 2550
32 หน้า น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาเดิม 10 บาท พิเศษ 10 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
รวมบทสวดมนต์ไหว้พระและบทสวดในพิธี
ต่างๆ ที่ใช้ในโรงเรียนอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
สวยงามทางกายวาจา น้อมนำไปสู่การ
พัฒนาจิตให้หมดจดงดงาม ปลูกฝังฝึกฝน
ให้เยาวชนพระพฤติตนเป็นคนดี เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมในสังคม
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
เพลงชาติ8
เพลงสรรเสริญพระบารมี9
บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนทั่วไป10
บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนอนุบาล19
บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนโรงเรียนประจำ21
บทสวดมนต์สำหรับนักเรียนใช้สวดเอง21
พิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียน25
วิธีแสดงความเคารพ30

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย กองบรรณาธิการ ที่ได้รับความสนใจ :