เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ : Business Economics : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:30:07 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ : Business Economics
ISBN 9744431792
แปลโดย ไชยยันต์ สาวนะชัย : Motoshige Itoh
พิมพ์ที่ ส.ส.ท.
พิมพ์ปี 2549
370 หน้า น้ำหนัก 480 กรัม
ราคาเดิม 280 บาท พิเศษ 238 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เปิดทุกมุมมองธุรกิจด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์
…ทำธุรกิจอย่างไร ถึงเรียกว่าคิดอย่างมี
กลยุทธ์ วิชาเศรษฐศาสตร์บอกเราได้ !!!
โตโยต้า มัตสึชิตะ เซเว่นอีเลเว่น... บริษัท
เหล่านี้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจไปทาง
ไหนกันแน่ แล้วพวกเขาใช้อะไรเป็นเครื่อง
มือในการเอาชนะคู่แข่งขัน เราจะปอก
เปลือกการดำเนินธุรกิจของบริษัทเหล่านี้
กัน !!! โดยอาศัยหลักการของ กลยุทธ์
ด้านราคา ทฤษฎีเกม เศรษฐศาสตร์ข้อมูล
ไปจนถึงเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บทที่ 1 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจหมายถึงอะไร1
บทที่ 2 กลยุทธ์ด้านราคาและการกำกำไร15
บทที่ 3 ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยการสร้างราคา53
บทที่ 4 การใช้กลไกลตลาด101
บทที่ 5 ทฤษฎีเอเจนซี มอรัลฮาซาร์ด และแอดเวิร์สซีเลกชัน133
บทที่ 6 การทำธุรกิจเป็นเกมอย่างหนึ่ง179
บทที่ 7 การใช้เศรษฐศาสตร์ชำแหละกลยุทธ์การแข่งขัน227
บทที่ 8 การปฏิวัติทางดิจิกัลเปลี่ยนอะไรไปบ้าง277
บทที่ 9 ธุรกิจกำลังแผ่กระจายไปสู่โลกกว้าง313
บทที่ 10 สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา359

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย