พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:30:41 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : พจนะ-สารานุกรม
พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย
ISBN 9745341495
เขียนโดย ฝ่ายหนังสือส่งเสริมเยาวชน
พิมพ์ที่ ซีเอ็ดยูเคชั่น
พิมพ์ปี 2543
960 หน้า น้ำหนัก 500 กรัม
ราคาเดิม 155 บาท พิเศษ 132 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
รวบรวมศัพท์และความรู้หลากหลายสาขาที่สุด
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
o รวมศัพท์กว่า 13,000 คำ ความหมายกระชับชัด
เจน พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำยาก o บอกหน้าที่
ของคำทุกคำ เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้มากที่สุด o มี
เครื่องหมายวรรคตอนคั่นแบ่งความหมายทุกนิยาม
o ภาพประกอบกว่า 200 ภาพ สวยงาม o ทันสมัย
โดยเพิ่มศัพท์ปัจจุบันและวิชาการสาขาต่างๆ o แนะ
นำวิธีใช้อย่างละเอียดเข้าใจง่าย o ประมวลความรู้
เพิ่มเติมในภาคผนวกหลากหลายที่สุด
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
1
........
641
ภาคผนวก
สำนวนไทย647
ลักษณนามที่ควรทราบ690
ราชาศัพท์744
คำพ้องรูป761
คำพ้องเสียง763
คำที่มักเขียนผิด819
คำที่เขียนตัวสะกดการันต์ได้มากกว่า 1 แบบ830
คำนำพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์835
การอ่านคำวิสามายนาม (ชื่อเฉพาะ)836
เครื่องหมายวรรคตอน847
การอ่านตัวเลขในภาษาไทย856
การผันเสียงของอักษร 3 หมู่858
ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย859
วันสำคัญ863
ชื่อประเทศและเมืองหลวง866
ชื่อจังหวัดของไทย874
ตราประจำจังหวัด877
ต้นไม้ประจำจังหวัด883
เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร887
มลรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา888
เทียบเวลาทั่วโลกกับประเทศไทย890
อักษรย่อภาษาไทย899
อักษรย่อภาษาอังกฤษ914
ตราประจำกระทรวงต่างๆ ของไทย929
เกณฑ์เทียบศักราชต่างๆ931
มาตราชั่ง ตวง วัด ที่ควรรู้932
สัญลักษณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์937
ตัวอักษรกรีก938
ตัวเลขโรมัน939
เกณฑ์เทียบอุณหภูมิ940
สูตรการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต941
สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร944

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ดีมากเลยคะ ช่วยให้เข้ามากขิ้นเยอะเลยคะ
โดย : แพง paeng
ดีมากเลยค่ะ
โดย : กุลธิดา ทองสันติ
ดีมากเลยค่ะ ได้เรียนรู้คำราชาศัพท์ อักษรย่อ สำนวนไทย เครื่องหมายวรรคตอน
โดย : เเพง สรัลพร ลีลาศรชัย
มีความรู้มากมาย
โดย : แพง
ดีมากเลยครับ
โดย : sogor
เป็พจนานุกรมที่ดีมาก ใช้มาตั้งแต่ ป.3 จนถึงตอนนี้ ม.1 ก็ยังใช้อยู่
โดย : เด็กชุมพร
เลิดมาก.............................
โดย : ...
หนังสือดีมาก
โดย : เจมส์ อบ.
ก็ดี
โดย : dn007
เป็นหนังสือที่ดีมากเลยค่ะ
โดย : พลอย
เป็นหนังสือที่ดีมากๆ
โดย : หนอนหนังสือ
ดีมากมากเลยค่ะเพราะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้มากมายเลย
โดย : พลอย
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลย
โดย : รวง
ดีมากๆที่ได้เรี่ยนรู้จากอักษรย่อภาษาไทย
โดย : ติณณโชค
สุดยอดมาก
โดย : DG.
หนังสือมีเนื้อหามากค่ะ
โดย : แตง
สุดยอด
โดย : คิระ
เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ได้ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : กด

แนะนำหนังสือประเภทเดียวกันของสำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น :