เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:24:28 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : วก.เยาวชนไทย
เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช (พิมพ์สี่สี)
ISBN 9747051155
เขียนโดย ทีมงาน E.Q.Plus Adventure
พิมพ์ที่ E.Q.Plus
พิมพ์ปี 2550
208 หน้า น้ำหนัก 390 กรัม
ราคาเดิม 189 บาท พิเศษ 161 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5
มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละ
เหตุการณ์ล้วนมีผลอันใหญ่หลวงต่อ
ประเทศสยาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การ
เลิกทาส วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 พระปิย
มหาราช พัฒนาบ้านเมือง
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
1 พระราชประวัติ9
2 การเลิกทาส15
3 วิกฤติการณ์ ร.ศ. 11265
4 พัฒนาบ้านเมือง113
5 พระปิยมหาราช173
ภาคผนวก191

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือประเภทเดียวกันของสำนักพิมพ์ E.Q.Plus :