แนวทางตัวอย่าง การพูดในโอกาสต่างๆ ภาค 2 : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:54:46 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : บุคลิกภาพ ใช้คน
แนวทางตัวอย่าง การพูดในโอกาสต่างๆ ภาค 2
ISBN 9747248069
เขียนโดย สุเมธ แสงนิ่มนวล และ ไอศูรย์ ดีรัตน์
พิมพ์ที่ บุ๊คแบงก์
พิมพ์ปี 2545
218 หน้า น้ำหนัก 350 กรัม
ราคาเดิม 135 บาท พิเศษ 122 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หากท่านมีปัญหาเรื่องการพูดในโอกาสต่อ
ไปนี้ งานวันเกิด งานอุปสมบท งานกฐิน-
ผ้าป่า กล่าวในโอกาสข้าราชการย้าย งานปี
ใหม่ งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งาน
พิธีต่างๆ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวม
แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
เหล่านี้ เพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจในการพูด
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
คำกล่าวอวยพรในวันคล้ายวันเกิด12
คำกล่าวอวยพรในพิธีอุปสมบท33
คำกล่าวในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี58
คำกล่าวในงานทอดกฐิน68
คำกล่าวในโอกาสข้าราชการย้ายไปรับตำแหน่งใหม่77
คำกล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่102
คำกล่าวในงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่129
คำกล่าวในพิธีมงคลสมรส150
คำกล่าวในโอกาสทำบุญวันอาสาฬหบูชา170
คำกล่าวในพิธีประเพณีทำบุญอัฐิ181
คำกล่าวในพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์184
คำกล่าวในพิธีงานลอยกระทง191
คำกล่าวในโอกาสงานเลี้ยงสังสรรค์รุ่น198

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย