สมเด็จพระพี่นาง สุพรรณกัลยา : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:56:40 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ประวัติศาสตร์
สมเด็จพระพี่นาง สุพรรณกัลยา
ISBN 9747326531
เขียนโดย กองบรรณาธิการ
พิมพ์ที่ น้ำฝน
พิมพ์ปี 2543
64 หน้า น้ำหนัก 100 กรัม
ราคาเดิม 50 บาท พิเศษ 48 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยา พระพี่
นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
ถือเป็นวีรสตรีผู้หนึ่งที่ถูกบันทึกในหน้า
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่าเป็นผู้ที่ทรง
สละชีวิตอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชกลับมากู้ชาติบ้านเมือง
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นหลังจากกระแส
คลั่งไคล้พระสุพรรณกัลยา กำลังได้รับ
ความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างสูง และ
เพื่อเป็นสื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้ถึงความ
เป็นมาของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
คำนำ3
1 ประวัติศาสตร์ไทย : สมัยกรุงศรีอยุธยา7
2 ผังเมืองกรุงศรีอยุธยา10
3 หลวงปู่โง่น โสรโย พระเกจิดัง ผู้ปลุกตำนานพระสุพรรณกัลยา13
4 เรื่องราวอันเป็นตำนานของพระสุพรรณกัลยา20
5 พระประวัติพระสุพรรณกัลยา ตามนิมิตของหลวงปู่โง่น24
6 คำให้การชาวกรุงเก่าและคำให้การขุนหลวงหาวัด ข้อความที่กล่าวถึงพระสุพรรณ
กัลยา40
7 พ.ญ.นลินี ไพบูลย์ ผู้ปลุกกระแสรูปพระสุพรรณกัลยา43
8 ข้อสงสัยรูปปั้นจากแคว้นยะไข่ ประเทศพม่า50
9 วิเคราะห์ฉลองพระองค์ พระสุพรรณกัลยา53
10 ความเห็นจากคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องเรื่องพระสุพรรณกัลยา55

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ดีใจที่ยังมีคนที่ไม่ลืมวีรสตรีองค์นี้
โดย : เพชรรินทร์