เสน่ห์เมืองน่าน : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:17:30 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ท่องเที่ยว สถานที่
เสน่ห์เมืองน่าน
ISBN 9747391213
เขียนโดย ศรินยา พรมคำ
พิมพ์ที่ สิปประภา
พิมพ์ปี 2550
292 หน้า น้ำหนัก 430 กรัม
ราคาเดิม 260 บาท พิเศษ 221 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรม
วัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระ
ธาตุแช่แห้ง...ถ่ายทอดความรู้สู่สายตา
ผู้อ่านให้ได้ รัก คิดถึง และพร้อมที่จะไป
สัมผัสเสน่ห์ของเมืองน่าน ด้วยสำนวนที่
อ่านง่ายเป็นกันเอง กับภาพประกอบที่
สวยงาม..แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ
จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง
เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
ยินดีต้อนรับ13
เช้าวันนี้ที่เมืองน่าน33
อดีตกาลเมืองน่าน41
ชมวัด53
ดูจิตรกรรมที่วัดภูมินทร์75
เตาเผาโบราณ85
เที่ยวพิพิธภัณฑ์95
แข่งเรือเมืองน่าน105
หอศิลป์ริมน่าน115
ลายน้ำไหล ศิลปบนผืนผ้า125
เสน่ห์บ่อเกลือ133
ประเพณีเมืองน่าน145
ตองเหลือง ผีมีชีวิต173
บุกยอดเขา ดูชาวลั๊วะ183
สามปี๋สี่ฮวงข้าว เข้ากรรมเมือง197
ไทยพวน203
เยือนบ้านขมุ ดูดดอกดำดอกแดง207
ชอล่องน่าน221
เรื่องเล่าอาชีพเก่าพ่อ225
แอ่วสาว สไตล์บ่างเมืองน่าน239
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ253
ปากนาย สายน้ำแห่งชิวิต271
แผนที่จังหวัดน่าน281
กินที่น่าน นอนที่น่าน285
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ294
ประวัติผู้เขียน296

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย