คู่มือคนรักต้นไม้ โกสน (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:26:39 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ต้นไม้ พืช สวน
คู่มือคนรักต้นไม้ โกสน (พิมพ์สี่สี)
ISBN 9747751488
เขียนโดย อุไร จิรมงคลการ
พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์บ้านและสวน
พิมพ์ปี 2543
96 หน้า น้ำหนัก 150 กรัม
ราคาเดิม 90 บาท พิเศษ 86 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
โกสน ไม้ใบอีกชนิดหนึ่งที่มีความงามของใบเป็น
เอกลักษณ์ แม้ดอกจะไม่สวยงามและไม่มีกลิ่น
หอมยวนใจก็ตาม แต่ก็มีรูปทรง ลวดลาย และสีสัน
ของใบที่งดงามแปลกตาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความ
งามของดอกไม้ชนิดอื่นเลย จนขนานนามกันว่า
โกสน ราชาแห่งไม้ใบ เนื้อหาในหนังสือจะบอกถึง
ความเป็นมาและการกระจายพันธุ์ ลักษณะทาง
พฤษศาสตร์ การจำแนกลักษณะใบโกสน ปัจจัยสำคัญ
ในการปลูกเลี้ยง โรค แมลงศัตรู และการป้องกันกำจัด
การดูแลรักษา ประโยชน์ของโกสน พร้อมภาพสีสวยสด
สมจริง
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
โกสนพันธุ์ไทย
ตับขุนช้างขุนแผน
ขุนช้างกินเลี้ยง18
ขุนช้างถวายฎีกา19
ขุนแผน20
.......
ตับจังหวัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร24
จังหวัดกรุงธนบุรี25
จังหวัดตรัง26
.......
ตับเบ็ดเตล็ด
กรมเจ้าท่า15
กระบวนนาค16
จักรสิงห์23
........
ตับผู้ชนะสิบทิศ
จเล็งกะโบ22
ตะละแมมินบู38
พระเจ้านรบดี49
........
ตับรามเกียรติ์
ชมพูพาน35
ทศกัณฐ์39
ท้าวกกนาท40
........
ตับเรือพระที่นั่ง
นารายณ์ทรงสุบรรณ44
สุพรรณหงส์70
อนันตนาคราช79
ตับแหลมประวัติศาสตร์
แหลมงอม76
แหลมแท่น77
แหลมแม่พิมพ์78
โกสนพันธุ์ต่างประเทศ
เกล็ดกระโห้81
โกสนใบขนุน82
เขาแกะ83
.........
ฮูเคอเรียนั่ม95

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย