น้องหมีเก่งศัพท์ A-Z เล่ม 3 : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 11:02:35 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ใช้ภาษาอังกฤษ
น้องหมีเก่งศัพท์ A-Z เล่ม 3
ISBN 9747802503
เขียนโดย กองบรรณาธิการ
พิมพ์ที่ ทฤษฎี
พิมพ์ปี 2545
32 หน้า น้ำหนัก 100 กรัม
ราคาเดิม 15 บาท พิเศษ 14 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
ชุดเก่งศัพท์ A-Z (3) เป็นภาพการ์ตูนลาย
เส้น เพื่อให้เด็กระบายสี และเป็นคำศัพท์
ซึ่งมีคำอ่านตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษแต่
ละตัว คำอ่านของคำนั้นๆ และรวมทั้งคำ
แปล ส่วนสุดท้ายเป็นการทบทวน เพื่อให้
จดจำศัพท์ได้เร็วขึ้นด้วยการนำตัวพยัญ-
ชนะแต่ละตัวของคำศัพท์นั้นๆ มาเรียงให้
ถูกต้อง 1 ช่องต่อ 1 ตัวอักษร เกมโยงเส้น
ผู้ปกครองสามารถนำไปสอนเด็กได้อย่าง
เป็นขั้นตอน
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
A Ant
B Bat
C Camel
D Dolphin
E Emu
F Fish
G Goat
H Hen
I Ibis
J Jaguar
K Kitten
L Lion
M Monkey
N Nanny
O Octopus
P Penguin
Q Quail
R Rhino
S Scallop
T Tiger
U Unicorn
V Vulture
W Whale
X X-rays
Y Yak
Z Zebra

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย กองบรรณาธิการ ที่ได้รับความสนใจ :