บันทึกการสอบสวน กรณีสวรรคตรัชกาลที่ 8 : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:54:09 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ประวัติศาสตร์
บันทึกการสอบสวน กรณีสวรรคตรัชกาลที่ 8
ISBN 9747834367
เขียนโดย กองบรรณาธิการ
พิมพ์ที่ มูลนิธิ เด็ก
พิมพ์ปี 2546
478 หน้า น้ำหนัก 600 กรัม
ราคาเดิม 300 บาท พิเศษ 255 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
น้อยคนนักที่จะได้อ่าน บันทึกการสอบสวน
กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งถูก
ปลงพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489
บันทึกคำให้การของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เป็นหลักฐานอันล้ำค่าทางด้านประวัติ
ศาสตร์ไทย และเป็นเอกสารประกอบการ
พิจารณาของศาล ในคดีการเมืองที่ยืดเยื้อ
ยาวนาน
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ประกาศตั้งกรรมการสอบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนั
นทมหิดล1
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 24893
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 248921
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 248935
แถลงการณ์กรมตำรวจเรื่องรายงานของแพทย์เกี่ยวแก่พระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ
นันทมหิดล 57
คำแปลรายงานการตรวจสอบกระดูกกระโหลกศีรษะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่ล่วง
ลับไปแล้วโดยทางเอ็กซเรย์ ซึ่งทำเมื่อวันที่ 21/6/89 เวลา 10.30น.66
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 248968
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 5 วันที่ 2 กรกฎาคม 248994
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2489114
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2489128
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 8 วันที่ 9 กรกฎาคม 2489144
…………………..
……………………
บันทึกการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท
มหิดล ครั้งที่ 25 วันที่ 2 สิงหาคม 2489458

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
เป็นหนังสือที่ให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงการสวรรคตของรัชกาลที่ 8
โดย : นักอ่านหนังสือ