* ชบา ราชีนีไม้ดอกเมืองร้อน : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:09:34 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ต้นไม้ พืช สวน
* ชบา ราชีนีไม้ดอกเมืองร้อน
ISBN 9748366499
เขียนโดย อฤชร พงษ์ไสว
พิมพ์ที่ อมรินทร์พริ้นติ้ง
พิมพ์ปี 2540
207 หน้า น้ำหนัก 975 กรัม
ราคาเดิม 390 บาท พิเศษ 332 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ชบาเป็นไม้ดอกประดับที่วิเศษสุดพันธุ์หนึ่ง เหมาะแก่
การปลูกเลี้ยงในประเทศไทย ทั้งลงแปลงและในกระ
ถาง ด้วยสภาพภูมิอากาศและแสงที่ชบาต้องการ เพียง
ได้รับน้ำและปุ๋ยพอเหมาะพอสม ชบาก็จะให้ดอกที่มีสี
สันสดใสสวยงามมาก จนได้ชื่อว่า ชบา : ราชินีไม้ดอก
เมืองร้อน ภาพดอกชบาสดสวยสมจริงมากกว่า 100
ชนิด วิธีการปลูกเลี้ยงบำรุงรักษาที่ถูกต้อง มีอยู่ในหนัง
สือเล่มนี้ ให้คุณได้ชมและศึกษาสมใจ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ประวัติของชบา9
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของชบา11
การจัดจำแนก15
ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกเลี้ยง22
การให้ปุ๋ย25
การตัดแต่ง29
การขยายพันธุ์30
โรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช38
ประโยชน์ของชบา44
ชบาที่ไม่อยู่ในสกุล Hibiscus50
ชบาลูกผสม79
ชบาพันธุ์ลูกผสมกลีบดอกชั้นเดียว80
ชบาดอกชั้นเดียวไม่ทราบชื่อ146
ชบาดอกกึ่งซ้อน175
ชบาดอกกึ่งซ้อนไม่ทราบชื่อ187
ชบาดอกซ้อน188
ชบาดอกซ้อนไม่ทราบชื่อ193
ดัชนี198
ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์198
ดัชนีชื่อสามัญ199
ดัชนีชื่อไทย200
ดัชนีชื่อพันธุ์201
ศัพท์ทางพฤกษศาสตร์204
บรรณานุกรม206

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย