* การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:59:42 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : สัตว์ ธรรมชาติ
* การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ISBN 9748703185
เขียนโดย สมควร ดีรัศมี
พิมพ์ที่ แสงปัญญาเลิศ
พิมพ์ปี 2542
95 หน้า น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาเดิม 95 บาท พิเศษ 90 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
เพื่อประกอบอาชีพที่กำลังได้รับความนิยม
แพร่หลายอย่างสูงในปัจจุบัน มุ่งให้
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง แสดงราย
ละเอียดต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่า
จะเป็นขั้นตอนการฟักไข่ การเลี้ยง การดู
แลรักษา สายพันธุ์ ตลาดและอื่นๆ สามารถ
นำไปเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและพลิกฟื้น
ฐานะให้มั่นคงได้ตามต้องการ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่6
ไก่พันธุ์ไข่10
ลักษณะของไก่พันธุ์ไข่12
หลักการเลือกสายพันธุ์สำหรับผู้เลี้ยง18
ทำเลสำหรับเลี้ยงไก่21
เริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่อย่างไร23
เลือกเลี้ยงไก่ขนาดใด25
จำนวนไก่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง30
ระบบการเลี้ยงไก่ไข่32
อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่39
อาหารไก่48
การให้อาหารไก่54
โรคของไก่60
หลักการป้องกันโรค68
ชีวิตและประสบการคนเลี้ยงไก่ไข่74

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย