นามมงคลตามวันเกิด (พิมพ์ครั้งที่ 5) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:34:05 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : พยากรณ์ สังเกต
นามมงคลตามวันเกิด (พิมพ์ครั้งที่ 5)
ISBN 9748717399
เขียนโดย บุญค้ำ ไชยพรหมวงศา
พิมพ์ที่ อินทรีย์
พิมพ์ปี 2547
176 หน้า น้ำหนัก 250 กรัม
ราคาเดิม 110 บาท พิเศษ 99 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านไม่ต้องพะวงว่า
จะตั้งชื่ออย่างไร เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งทางราชการ และทาง
หลักทักษาปกรณ์ ที่มี ตัวบริวาร อายุ เดช
ศรี หรือตัวกาลิณี ฯลฯ เพราะได้คัดสรรชื่อ
งามๆ นามเพราะๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ตามวัน
เกิด อย่างถูกต้อง ง่านต่อการค้นหา และ
เลือกใช้ได้ทันที และยังจะทราบถึงวิธีการ
เขียนด้วยตัวอักษรโรมาที่ถูกต้อง
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บอกกล่าว5
บทนำ9
หลักการตั้งนามให้เป็นมงคล13
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.250521
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.251325
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.253027
การแปลงตัวอักษรไทยให้เป็นอักษรโรมา28
หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมาแบบถ่ายเสียง30
หลักการตั้งนามของคนเกิด วันอาทิตย์33
-นามของคนเกิดวันอาทิตย์ (เพศชาย)35
-นามของคนเกิดวันอาทิตย์ (เพศหญิง)44
หลักการตั้งนามของคนเกิด วันจันทร์49
หลักการตั้งนามของคนเกิด วันอังคาร61
หลักการตั้งนามของคนเกิด วันพุธ (กลางวัน)85
……………..
หลักการตั้งนามของคนเกิด วันพุธ (พุธกลางคืน)159

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย