อาหารจากพีชพรรณ 1 : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:56:32 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : อาหารและยา
อาหารจากพีชพรรณ 1
ISBN 9748979822
เขียนโดย วัลยา ภู่ภิญโญ
พิมพ์ที่ ดุจลดา
พิมพ์ปี 2543
218 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาเดิม 145 บาท พิเศษ 131 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือเล่มนี้ได้เก็บรวบรวมคุณประโยชน์ของ
ดอกไม้ ผัก ผลไม้ เพื่อให้ผู้อ่านนำมาใช้ประโยชน์
เพราะเป็นของอยู่ใกล้ตัว เมื่อจะรับประทานหรือ
นำมาทำอาหาร จะบอกวิธีไว้ให้พร้อม เพื่อไม่ต้อง
ยุ่งยากไปค้นคว้าอีก
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
นำดอกไม้มาทำอาหาร10
ดอกไม้ไทยมีสรรพคุณทางยา19
ใบไม้ที่รับประทานได้23
เปลือกของผักและผลไม้ให้คุณค่าทางอาหาร27
ประโยชน์และพิษภัยของพืช28
ใช้ผัก ผลไม้ เพื่อประทินโฉม33
ผลไม้เป็นยา42
ผลไม้ ผัก ฟญ้า ล้วนเป็นยา58
ผักที่ใช้แกงส้มได้72
อาหารทำจากผักคะน้า79
กระเจี๊ยบเป็นทั้งยาและอาหาร82
นำผักต่างๆมาทำอาหาร86
อาหารทำจากใบบัวบก101
อาหารทำจากใบชะพลู103
อาหารทำจากผักเสี้ยน106
อาหารทำจากกระถิน110
อาหารทำจากหัวปลี113
อาหารทำจากขิง117
อาหารทำจากพริกหยวก123
อาหารทำจากถั่วงอก125
อาหารทำจากผักกาดเขียว128
กุ๋ยช่ายเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค131
ใบกระเพราช่วยชูรสอาหารและเป็นยา137
ความรู้ที่ได้จากหัวผักกาดขาว142
อาหารทำจากผักรสขม146
อาหารทำจากแตงกวา154
อาหารทำจากผักตำลึง158
อาหารทำจากพริก163
อาหารทำจากเห็ด169
อาหารทำจากผักบุ้ง182
อาหารทำจากมะเขือ186
อาหารทำจากกะหลำปลี193
อาหารทำจากถั่วดำ199
อาหารทำจากถั่ว205
อาหารทำจากเผือก211

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย