* อินเดีย : ไม่ไปไม่เชื่อ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:12:56 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ท่องเที่ยว สถานที่
* อินเดีย : ไม่ไปไม่เชื่อ
ISBN 9749063414
เขียนโดย วิโรจน์ ถิรคุณ
พิมพ์ที่ โอ.เอส. พริ้นติ้ง
พิมพ์ปี 2545
303 หน้า น้ำหนัก 350 กรัม
ราคาเดิม 195 บาท พิเศษ 166 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับอินเดีย
อย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มไปอินเดีย สภาพ
การเดินทางในอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติโบราณสถาน สิ่งที่ห้ามทำและทำได้
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวคน
อินเดีย ฯลฯ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ปฐมบท
1 ทำไมจะไปอินเดีย21
2 การเตรียมตัวเดินทางไปอินเดีย(เตือนไว้ก่อน)67
3 ธรรมยาตรา87
ประตูเข้าสู่พุทธภูมิ90
ลุมพินี สังเวชนีย์ฯ แห่งที่หนึ่ง ประสูติ99
พุทธคยา สังเวชนีย์ฯ แห่งที่สอง ตรัสรู้113
สารนาถ สังเวชนีย์ฯ แห่งที่สาม ปฐมเทศนา144
กุสินารา สังเวชนีย์ฯ แห่งที่สี่ ปรินิพพาน167
4 โลกานุวัตรยาตรา177
ลัคก์เนาว์ ภาพชีวิตในตลาดเมืองลัคเนาว์ ผู้คนแบบท้องถิ่นโบราณ177
อัคระ ทัชมาฮาล วันวานยังหวานชื่น ป้อมอัคระ ป้อมแดงและป้อมอื่น183
เดลี ตลาดจันปาท ภาพชีวิตความเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของเดลีเมืองใหญ่191
กรุงเทพฯ บันทึกถึงบ้านตัวเองขณะเดินทางกลับจากอินเดีย195
5 เรื่องไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ197
ชีวิตแบบอินเดีย ศาสนา และเทพนับล้านองค์
วรรณะที่มีบทบาทมหึมาต่อชีวิตของคนอินเดีย
ชื่อของคนอินเดียที่บอกให้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
การลงโทษคนทำผิดในอินเดีย ส่าหรีและแต้มสีที่หน้าผาก
ผู้หญิงสู่ขอผู้ชายไว้ทำสามี ประกาศหาคู่ตุนาหงัน
วัวบังเกิดเกล้า มนุษยสัมพันธ์กับขอทาน
รถอินเดียไม่มีแตรวิงไม่ได้ ศิลปการต่อรองราคากับแขก
ภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นอินเดีย
6 เรื่องควรรู้ของอินเดีย261
ประวัติย่ออินเดียภาคพิสดาร ความแตกต่างของเวลา
เอกลักษณ์ของอินเดีย ความเชื่อโชคลาง
สิ่งควรปฏิบัติในอินเดีย การไปศาสนสถาน ที่มาของรูปเคารพในศาสนาพุทธ
สถานที่อันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ
อุณหภูมิเมืองสำคัญ การใช้โทรศัพท์และส่งจดหมายในอินเดีย
สถานที่สำคัญพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ ของน่าซื้อในอินเดีย
พระและคนดังในอินเดีย ระบบเงินตรา ภาพชีวิตของอินเดีย
โรคที่ต้องระวังในอินเดีย คำทักทาย ศัพท์อินเดียควรรู้
ศัพท์อินเดียเทียบภาษาอังกฤษควรรู้
หนังสือที่ควรอ่านเกี่ยวกับอินเดีย
บรรณานุกรม299

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย