* วาฬบอกเยี่ยม ! : Whale Done ! : พลังแห่งสัมพันธภาพด้านบวก (ปกแข็ง) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 7/2/2016 4:28:43 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ปรัชญา ใช้ชีวิต
* วาฬบอกเยี่ยม ! : Whale Done ! : พลังแห่งสัมพันธภาพด้านบวก (ปกแข็ง)
ISBN 9749063972
แปลโดย ชมนารถ : เคน แบลนชาร์ด
พิมพ์ที่ เพิล พับลิชชิ่ง
พิมพ์ปี 2545
118 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาเดิม 160 บาท พิเศษ 136 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เคน แบลนชาร์ด ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้
ชีวิตตอกย้ำที่ข้อดีและเบี่ยงเบนพฤติกรรม
ด้านลบ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความ
สามารถในด้านการสร้างงาน แทนที่จะ
สร้างสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนกำลังใจของ
บุคคล เทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่
สามารถนำไปใช้ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ช่วยให้ผู้อ่านก้าวสู่บทบาทของการเป็นพ่อ
แม่และคู่ครองที่ดีกว่าเดิม เพื่อชีวิตส่วนตัว
ที่เปี่ยมสุขและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
* วาฬบอกเยี่ยม ! : Whale Done ! : พลังแห่งสัมพันธภาพด้านบวก (ปกแข็ง)


ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย ชมนารถ : เคน แบลนชาร์ด ที่ได้รับความสนใจ :
ไฟล์ของ อาร์มิทิส ฟาวล์ : The Artemis Fowl Files   อาร์ทิมิส ฟาวล์ ตอน โอปอลตลบหลัง : The Opal Deception   อาร์ทิมิส ฟาวล์ 2 ตอน มหันตภัยในอาร์กติก   อาร์ทิมิส ฟาวล์ 4 ตอน โอปอลตลบหลัง : The Opal Deception   อาร์ทิมิส ฟาวล์ 3 ตอน รหัสลับนิรันดร : Artemis Fowl The Etherniry Code