แผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 2/9/2016 6:41:35 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : บริหารธุรกิจ
แผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ
ISBN 9749123476
เขียนโดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
พิมพ์ที่ โนเบิ้ลบุ๊ค
พิมพ์ปี 2546
215 หน้า น้ำหนัก 320 กรัม
ราคาเดิม 140 บาท พิเศษ 126 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
คัมภีร์นำไปสู่ชัยชนะทางธุรกิจ หากยุทธ
ศาสตร์ผิดพลาด ต่อให้ท่านมีแม่ทัพที่
ปรีชาสามารถ ก็ยากที่จะได้รับชัยชนะใน
สมรภูมิรบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ ผู้กำลังจะวางแผนธุรกิจ นิสิต นัก
ศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
แผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
แผนธุรกิจ คืออะไร?8
จุดมุ่งหมายของแผนธุรกิจคืออะไร?8
แผนธุรกิจประกอบด้วยอะไร?10
จะเตรียมแผนธุรกิจอย่างไร12
จะนำเสนอแผนธุรกิจอย่างไร13
บทสรุปผู้บริหาร17
วิชั่น19
มิชชั่น22
วัตถุประสงค์31
ความต้องการเงินทุน36
คณะผู้บริหาร37
ภาพรวมบริษัท74
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์77
การวิเคราะห์การตลาด85
แผนการตลาด114
แผนการเงิน125
ตัวอย่างแผนธุรกิจ139

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย