แผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:17:04 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : บริหารธุรกิจ
แผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ
ISBN 9749123476
เขียนโดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
พิมพ์ที่ โนเบิ้ลบุ๊ค
พิมพ์ปี 2546
215 หน้า น้ำหนัก 320 กรัม
ราคาเดิม 140 บาท พิเศษ 126 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
คัมภีร์นำไปสู่ชัยชนะทางธุรกิจ หากยุทธ
ศาสตร์ผิดพลาด ต่อให้ท่านมีแม่ทัพที่
ปรีชาสามารถ ก็ยากที่จะได้รับชัยชนะใน
สมรภูมิรบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ ผู้กำลังจะวางแผนธุรกิจ นิสิต นัก
ศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
แผนธุรกิจ คืออะไร?8
จุดมุ่งหมายของแผนธุรกิจคืออะไร?8
แผนธุรกิจประกอบด้วยอะไร?10
จะเตรียมแผนธุรกิจอย่างไร12
จะนำเสนอแผนธุรกิจอย่างไร13
บทสรุปผู้บริหาร17
วิชั่น19
มิชชั่น22
วัตถุประสงค์31
ความต้องการเงินทุน36
คณะผู้บริหาร37
ภาพรวมบริษัท74
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์77
การวิเคราะห์การตลาด85
แผนการตลาด114
แผนการเงิน125
ตัวอย่างแผนธุรกิจ139

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย