ศัพท์ 1000 คำ อังกฤษ-ไทย (3 วีซีดี) พิมพ์สี่สี : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:59:35 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : พจนะ-สารานุกรม
ศัพท์ 1000 คำ อังกฤษ-ไทย (3 วีซีดี) พิมพ์สี่สี
ISBN 9749203453
เขียนโดย Thomas K. Languell
พิมพ์ที่ เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
พิมพ์ปี 2548
97 หน้า น้ำหนัก 460 กรัม
ราคาเดิม 250 บาท พิเศษ 213 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานที่มักมีการใช้บ่อยๆ
แยกตามหมวดหมู่ไว้มากมาย แต่ละคำศัพท์
ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
คำอ่านออกเสียงภาษาไทย และคำแปล แบ่ง
เป็นคำศัพท์หมวดบ้าน คำศัพท์หมวดโรงเรียน
คำศัพท์หมวดห้างสรรพสินค้า คำศัพท์หมวด
อื่นๆ พร้อม 3 วีซีดีใช้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องเล่น VCD, DVD ทุกรุ่น
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
คำศัพท์หมวดบ้าน
ครอบครัว1-2
ห้องรับแขก3-5
ห้องรับประทานอาหาร6-7
ห้องนอน8-10
ห้องครัว11-13
ห้องน้ำ14-16
ห้องเก็บของใช้17-19
บริเวณบ้าน20-22
คำศัพท์หมวดโรงเรียน
ห้องเรียน23-26
ห้องสมุด27-28
สนามเด็กเล่น29
บริเวณโรงเรียน30-31
รูปทรงเรขาคณิต32-34
คณิตศาสตร์35-37
สี38
ปฏิทิน39-41
วันสำคัญ42
ฤดูกาล43-44
ลมฟ้าอากาศ45-46
เวลา47-48
สำเร็จการศึกษา49
งานปาร์ตี้50
วิชาต่างๆ51-52
คำศัพท์หมวดห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้า53-55
ร้านทำผม56-57
เนื้อสัตว์58-59
ผักและผลไม้60-62
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า63-65
อุปกรณ์กีฬา66-68
เครื่องแต่งกาย69-72
ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์อาหาร73-74
ร้านเสริมสวย75-76
ร้านเบเกอรี่77-78
อาหารจานด่วน79-81
คำศัพท์ตัวเลขและลำดับที่
ตัวเลขจำนวนนับ82-84
ตัวเลขบอกลำดับที่85-86
ดัชนี89-97

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย