ตำนานและคาถาบูชา พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:57:07 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : เรื่องเร้นลับ
ตำนานและคาถาบูชา พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ISBN 9749238044
เขียนโดย พ. สุวรรณ
พิมพ์ที่ บ้านมงคล
พิมพ์ปี 2547
200 หน้า น้ำหนัก 280 กรัม
ราคาเดิม 140 บาท พิเศษ 126 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ หรือที่คนไทยรู้จัก
ในนาม พระเจ้า 5 พระองค์ พระคาถา นะ
โม พุท ธา ยะ เป็นอักขระวิเศษ เป็นหัวใจ
พระคาถาสำคัญ สวดเป็นสวัสดิมงคลแก่
ชีวิตได้จริง… หลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์
เมืองแปดริ้ว และพระธาตุเชิงชุมอันศักดิ์
สิทธิ์ ตลอดจนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของโลก ล้วนมีความ
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า 5 พระองค์…
หนังสือเล่มนี้ ได้แนะนำการใช้เคล็ดคาถา
พระเจ้า 5 พระองค์ อย่างน่าสนใจ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ประวัติความเป็นมา13
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์35
ฟังเทศน์มหาชาติได้บุญพบพระพุทธเจ้า (องค์ที่ 5)55
พระมาลัยในสังคมไทย77
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้ง 5103
พระพุทธบาท 4 รอย149
คาถาและยันต์พระเจ้า 5 พระองค์183
เคล็ดลับคาถาพระเจ้า 5 พระองค์187
พระคาถากระพัน190
พระคาถาเมตตา190
พระคาถามหานิยม191
พระคาถามหาจังงัง191
พระคาถามหาละลวย192
พระคาถามหาอุต192
พระคาถามหาระงับ193
พระคาถามหาสะเดาะ193
พระคาถามหาสูญ194
ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์196
ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ (ขจัดทุกข์ภัยต่างๆ)196
ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ (แคล้วคลาด)197
ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์197
ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ (หลวงพ่อโสธร)198

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ขอเชิญท่องเที่ยวพุทธสถานนมัสการพระพุทธเจ้า5พระองค์ ณ เนินโพทธิ์พุทธสถาน จ.อุดรธานี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่ต้นโพทธิ์ใหญ่ขนาด15 คนโอบ ผู้ใดได้มานมัสการถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธองค์ เมือท่านใดได้มาแล้วจะได้รู้คำตอบของแก่นแท้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เกิดมาชาตินี้ถือว่าไม่เสียชาติเกิดนักที่ครั้งนึ่งในชีวิตท่านได้มากราบไหว้สักการ และไกล้ชิดพระพุทธองค์ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
โดย : น้ำหวาน
ดี
โดย : ชัย