งานดอกไม้สดในวัฒนธรรมไทย : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:53:56 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ
งานดอกไม้สดในวัฒนธรรมไทย
ISBN 9749246527
เขียนโดย อ.รัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์
พิมพ์ที่ เศรษฐศิลป์
พิมพ์ปี 2548
267 หน้า น้ำหนัก 800 กรัม
ราคาเดิม 450 บาท พิเศษ 383 บาท [ส่งได้ทันที]
แนะนำ
หนังสือคู่มือครู ใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนัก
ศึกษาในทุกระดับ โดยพิจารณาเลือกกิจ
กรรมง่ายหรือยากให้เหมาะสม จัดเรียง
ลำดับเทคนิคขั้นพื้นฐาน พอที่จะประดิษฐ์
และสร้างสรรค์ด้วยผลงานดอกไม้สด ที่สืบ
สานตามศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี

วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
ความรู้เบื้องต้นในการประดิษฐ์ดอกไม้สด
ประวัติความเป็นมาของการประดิษฐ์ดอกไม้สด7
การเลือกซื้อ การเลือกให้ ดอกไม้และใบไม้12
การดูแลรักษาดอกไม้ใบไม้21
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดอกไม้สด26
เทคนิคเบื้องต้นในการประดิษฐ์ดอกไม้สด
เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมดอกไม้และใบไม้33
การทำแป้นใบตอง43
ความรู้พื้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด
ประเภทดอกไม้สดขั้นพื้นฐาน47
การประดิษฐ์ดอกไม้สดขั้นพื้นฐาน48
อุบะ56
ตาข่าย69
แบบ90
เฟื่อง100
การประดิษฐ์ดอกไม้สดประเภทเครื่องแขวน
เครื่องแขวนดอกไม้สดในวัฒนธรรมไทย123
ประเภทเครื่องแขวนดอกไม้สด125
การประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สด130
มาลัยดอกไม้สดในวัฒนธรรมไทย145
ประเภทของมาลัยดอกไม้สด149
วัสดุเสริมแต่งมาลัย151
การร้อยมาลัยดกไม้สด171
การประดิษฐ์ดอกไม้สดประเภทพานพุ่ม
พานพุ่มดอกไม้สดในวัฒนธรรมไทย241
ประเภทพานพุ่มดอกไม้สด244
การประดิษฐ์พานพุ่มดอกไม้สด249

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ดีมากกกกกกกกกกกกกค่ะสนุก
โดย : ธนาภรณ์ ทิพย์มณี
เรียบเรียงดีพอสมควร
โดย : จ.ชัยนาท
ดีมากๆๆ
โดย : max

แนะนำหนังสือประเภทเดียวกันของสำนักพิมพ์ เศรษฐศิลป์ :