พื้นฐานลายไทย (ฉบับย่อ)สภาพเก่า : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:35:09 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ
พื้นฐานลายไทย (ฉบับย่อ)สภาพเก่า
ISBN 9749322738
เขียนโดย อ.เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
พิมพ์ที่ เศรษฐศิลป์
พิมพ์ปี 2548
191 หน้า น้ำหนัก 260 กรัม
ราคาเดิม 180 บาท พิเศษ 153 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ลายไทยจัดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทยเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตา งดงาม
ลวดลายไทยมีมานานนัก มีวิวัฒนาการใน
ตัวของลวดลายไปตามสถานะการณ์นั้นๆ
ในการศึกษาลวดลายไทย กำเนิดลวดลาย
ไทย ขั้นตอนพื้นฐานการเขียนลายไทย
หนังสือเล่มนี้เจาะจงในเรื่องของ กระหนก
โดยแยกหมวดเป็นเล่ม 1 เรื่องของลวด
ลาย กระหนก กระจัง ประจำยาม พุ่มข้าว
บิณฑ์ฯ ลวดลายที่นำเสนอเขียนใหม่เกือบ
ทั้งหมด
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
ภาพลวดลายต่างๆ5
บ่อเกิดลวดลายไทย13
ลายกนก19
ลายกระจัง38
ลายประจำยาม56
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์68
ลายหน้ากระดาน78
ลายรักร้อย92
ลายเข้มขาบ100
ลายเกลียว110
ลายแข้งสิงห์116
กาบ120
ก้าน124
ลายเฟื่องอุบะ140
ดอกลอย148
ลายดาวเพดาน154
ลายสามเหลี่ยม168
ลายกรองเชิง171
ลายแก้วชิงดวง179
ลายเกราะเพชร181

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ดีมากเลยค่ะ
โดย : jam/ploy
ดีมากค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้
โดย : น้องจุด

แนะนำหนังสือโดย อ.เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ที่ได้รับความสนใจ :