การปลูกขนุน และวิธีเพิ่มผลผลิตอีกเท่าตัว : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 11:02:31 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ต้นไม้ พืช สวน
การปลูกขนุน และวิธีเพิ่มผลผลิตอีกเท่าตัว
ISBN 9749323440
เขียนโดย โครงการสร้างเงินสร้างงาน
พิมพ์ที่ ยูทิไลซ์
พิมพ์ปี 2548
72 หน้า น้ำหนัก 160 กรัม
ราคาเดิม 45 บาท พิเศษ 43 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
คู่มือการปลูกขนุนและวิธีเพิ่มผลผลิตอีก
เท่าตัว เป็นส่วนหนี่งในการที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร
ให้ผลผลิตมีคุณภาพมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ปราศจากโรคและแมลงรบกวน ด้วยการ
รวบรวมข้อมูลและความรู้รวมถึงวิธีการแก้
ปัญหาต่างๆ มาไว้ในคู่มือเล่มนี้ สามารถนำ
ไปใช้ปฏิบัติและได้ผลจริงโดยไม่เสี่ยงต่อ
การขาดทุน
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
เรื่องน่ารู้ของขนุน9
ชนิดและสายพันธุ์ของขนุน23
วิธีการปลูกขนุน และวิธีการเพิ่มผลผลิต31
การเพิ่มผลผลิตด้วยสารมหัศจรรย์กรดซิลิคอน46
การขยายพันธุ์ขนุน57
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว63
โรค-แมลงที่สำคัญและวิธีป้องกันกำจัด67
ประสบการณ์ชาวสวนขนุน71

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
อยากได้เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
โดย : พัชราวรรณ