การ์ตูน พระนเรศวรและพระเอกาทศรถ 2 กษัตริย์ผู้ปราบหงสาวดี : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:28:55 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : วก.เยาวชนไทย
การ์ตูน พระนเรศวรและพระเอกาทศรถ 2 กษัตริย์ผู้ปราบหงสาวดี
ISBN 9749326504
เขียนโดย ทีมงาน E.Q.Plus
พิมพ์ที่ E.Q. Plus
พิมพ์ปี 2548
136 หน้า น้ำหนัก 290 กรัม
ราคาเดิม 119 บาท พิเศษ 107 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี 2 วีรกษัตริย์ผู้ฝ่า
ยุคเข็ญให้ปวงชาวไทย… นี่คือเรื่องราว
ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
สมเด็จพระเอกาทศรถ 2 วีรกษัตริย์ไทยที่
กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย นอกจากนี้แล้ว
ทั้ง 2 พระองค์ ยังคงมุ่งหมายจะตีเอากรุง
หงสาวดีมาเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา
อีกด้วย การรุกไล่ตีข้าศึกของพระองค์ทำ
ให้ศัตรูทั้งหลายต่างหวั่นพรั่นพรึงในความ
เก่งกล้าของชาวไทยทั้งสิ้น…
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cartขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ข้อดี:เนื้อหาดี ชัดเจน และจบในตัวเอง(สามารถเล่าให้ลูกๆ หลานๆ ฟังได้อย่างสนุก และเด็กๆ ก็เข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยเวลาไม่มากนัก, ภาพสวยใช้ได้ จุดอ่อน: ภาพไม่เร้าใจ(ขาวดำ), ไม่มีจุดดึงดูดที่จะให้เด็กๆ อ่านเอง, อ่านซ้ำหลายๆ รอบ เมื่อเทียบกับการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วยังถือว่า ราคานี้แพงอยู่นะครับ, แม้ว่า จะเป็นการ์ตูนคนละสไตล์ก็ตามทีครับ
โดย : chapan