Putalay Bookshop : ร้านหนังสือปูทะเลย์
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ปฏิบัติ ฝึกหัดเด็ก

* แบบฝึกหัดคัดไทย ชั้นอนุบาล 1
ISBN 9740862721
เขียนโดย ฝ่ายวิชาการ
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช พิมพ์ปี 2545
หนา 48 หน้า น้ำหนัก 100 กรัม ราคาปก 30 บาท
ลด 1 บาท พิเศษ 29 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
แบบฝึกคัดไทยสำหรับอนุบาล 1 เป็นการ
ฝึกให้คัดตามรอยประ ให้รู้จักพยัญชนะ
ไทยทั้ง 44 ตัว สระในภาษาไทย และตัว
เลขไทย เลขอารบิก
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart จากนั้นจึง Check bill