Putalay Bookshop : ร้านหนังสือปูทะเลย์
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : จิตวิทยา สุภาพจิต

จิตวิทยาวัยรุ่น
ISBN 6117056048
เขียนโดย วิทยากร เชียงกูล
พิมพ์ที่ สายธาร พิมพ์ปี 2552
หนา 164 หน้า น้ำหนัก 270 กรัม ราคาปก 140 บาท
ลด 14 บาท พิเศษ 126 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้าน
บวก…กล่าวถึงปัญหาทั่วไปที่มักเกิด
ขึ้นกับวัยรุ่นส่วนใหญ่ พร้อมแนะทางออก
สำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับวัยรุ่นในช่วงวัยต่างๆ ช่วยให้วัยรุ่น
สามารถก้าวข้ามปัญหา และพัฒนาตนเอง
ในด้านบวกจนเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี และมี
ความสุขได้ต่อไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart จากนั้นจึง Check bill


สารบัญ
1 ลักษณะและพฤติกรรมของวัยรุ่น9
2 พัฒนาการของวัยรุ่น19
3 สุขภาพจิตและปัญหาด้านจิตใจของคนเรา31
4 สุขภาพจิตของวัยรุ่น37
5 บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองต่อวัยรุ่น47
6 การป้องกันปัญหาวัยรุ่นโดยการหลีกเลี่ยงการทำร้ายทางจิตใจ63
7 ปัญหาความเครียดและโรคซึมเศร้าของวัยรุ่น75
8 พฤติกรรมดื้อรั้นต่อต้านผู้ใหญ่85
9 ปัญหาความล้มเหลวในโรงเรียน91
10 ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนและอิทธิพลของเพื่อน101
….
….
13 วัยรุ่นจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อีที่สุดได้อย่างไร139